วนอุทยานต้นไม้กลายเป็นหิน


แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านตาก ที่สำคัญและเป็นที่รู้จักของชาวจังหวัดตาก มีแห่งเดียวคือ

วนอุทยานต้นไม้กลายเป็นหิน
วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม้กลายเป็นหินอายุกว่าแปดแสนปี
เที่ยวจังหวัดตาก
จุดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวคือ ไม้กลายเป็นหิน (Petried Wood) อายุประมาณ 800,000 ปี มีความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.80 เมตร ยาว 72.22 เมตร เป็นต้นที่มีขนาดใหญ่และมีความยาวที่สุดในโลก และมีสภาพโครงสร้างสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยพบมา นอกจากนั้นยังพบไม้กลายเป็นหินอีกจำนวน 6 ต้น เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้


ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร.055512356